Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-413 Hodice. Mapa nerostných surovin, Oponováno. Česká geologická služba. Praha
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1: 25 000, sheet 23-413 Hodice. Map of mineral resources, opposed. Czech Geological Survey. Prague.
Author
   Buda, Jan
   Rýda, Karel
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    mineral deposits, mining sites, historic mining, old mines, undermining the
Title keyword
    23-413
    25
    000
    Česká
    České
    Geologická
    Hodice
    List
    Mapa
    Nerostných
    Oponováno
    Praha
    Republiky
    Služba
    Surovin
    Základní
Abstract (in czech)
   Evidence a zákresy ložiskových objektů, zhodnocení území listu mapy z hlediska surovinového potenciálu, historická a současná těžba, dokumentace a zaměření těžěben, sessuvná území a poddolovaná území, stará důlní díla atd.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1: 25 000, sheet 23-413 Hodice. Map of mineral resources, opposed. Czech Geological Survey. Prague.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014