Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
Other titles
    Basic geological map of Czech republic 1 : 25 000, sheet 23-314 Deštná - Map of geofactors of the environment
Author
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Metelka, Václav
   Poňavič, Michal
   Rukavičková, Lenka
   Sedláček, Jan
   Skácelová, Darja
   Smyčková, Libuše
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geological map, Environment, Geofactors, Scale 1:25 000, 23-314, Deštná
Title keyword
    23-314
    25
    000,list
    České
    Deštná
    Geofaktorů
    Geologická
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Základní
    životního
Abstract (in czech)
   Mapa vybraných geofaktorů životního prostředí listu 23-314 Deštná, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu
Abstract (in english)
   Basic geological map of Czech republic 1 : 25 000, sheet 23-314 Deštná - Map of geofactors of the environment
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014