Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-324 Turnov - Mapa nerostných surovin
Other titles
    Geological map of the Czech republic 1 : 25 000 map sheet 03-324 Turnov - Map of mineral raw materials
Author
   Dušek, Karel
   Mašek, Dalibor
   Rýda, Karel
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    mineral deposits, mining
Title keyword
    03-324
    25
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Nerostných
    Republiky
    Surovin
    Turnov
    Základní
Abstract (in czech)
   V mapě je zobrazena současná situace ložisek nerostných surovin, lomů, pískoven, hlinišť a vybraných dolů na listu 03-324 Turnov Základní geologické mapy ČR.
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech republic 1 : 25 000 map sheet 03-324 Turnov - Map of mineral raw materials
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014