Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-431 Lomnice nad Popelkou
Other titles
    Geological map Czech republik 1 : 25 000 map sheet 03-431 Lomnice nad Popelkou
Author
   Dušek, Karel
   Mašek, Dalibor
   Rýda, Karel
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    mineral deposits, mining
Title keyword
    03-431
    25
    000
    České
    Geologická
    List
    Lomnice
    Mapa
    Popelkou
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   V mapě je zobrazena situace ložisek nerostných surovin, lomů, pískoven, hlinišť a vybraných dolů.
Abstract (in english)
   Geological map Czech republik 1 : 25 000 map sheet 03-431 Lomnice nad Popelkou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014