Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
Other titles
    Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmental Geochemical Map - Distribution of Zn
Author
   Baldík, Vít
   Müller, Pavel
   Pecina, Vratislav
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geochemical map, environmental map, 1:25000, Rožnov pod Radhoštěm, zinc
Title keyword
    25
    25-231
    000
    České
    Distribuce
    Environmentální
    Geochemická
    Geologická
    List
    Mapa
    Radhoštěm
    Republiky
    Rožnov
    Základní
    Zn
Abstract (in czech)
   Environmentální geochemická mapa Zn ve svrchním půdním horizontu založená na výsledcích 61 vzorků půdního povrchu, vzorkování v letech 2010-2011.
Abstract (in english)
   Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmental Geochemical Map - Distribution of Zn
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014