Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeologická mapa
Other titles
    Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeological map
Author
   Baldík, Vít
   Havlín, Aleš
   Havlín Nováková, Dana
   Kryštofová, Eva
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    hydrogeological map, transmisivity
Title keyword
    25
    25-231
    000
    České
    Geologická
    Hydrogeologická
    List
    Mapa
    Radhoštěm
    Republiky
    Rožnov
    Základní
Abstract (in czech)
   Mapa shrnující důležité hydrogeologické vlastnosti hornin, lokalizaci hydrogeologických objektů a bodové údaje o hydraulických parametrech hornin na topografickém podkladě 1 : 25 000.
Abstract (in english)
   Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeological map
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014