Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí
Other titles
    Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Map of environmental geofactors
Author
   Baldík, Vít
   Barnet, Ivan
   Havlín, Aleš
   Janderková, Jana
   Konečný, František
   Krumlová, Hana
   Kryštofová, Eva
   Müller, Pavel
   Nývlt, Daniel
   Paleček, Martin
   Pecina, Vratislav
   Sedláček (Brno), Jan
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geofactors, environmental, landcape
Title keyword
    25
    25-231
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    List
    Mapa
    Prostředí
    Radhoštěm
    Republiky
    Rožnov
    Základní
    životního
Abstract (in czech)
   Mapa shrunující důležité geofaktory ovlivňující životní prostředí na topografickém podkladě 1 : 25 000. Geofaktory se člení na přírodní, antropogenní a na administrativní plochy.
Abstract (in english)
   Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Map of environmental geofactors
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014