Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
Other titles
    GEological map of Czech republic in the scale 1 : 25 000 inclkuding explanatory notes, sheet 24-111 Sněžné
Author
   Břízová, Eva
   Buriánek, David
   Čurda, Jan
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Hrdličková, Kristýna
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Melichar, Rostislav
   Mrnková, Jana
   Roštínský, Pavel
   Rýda, Karel
   Skácelová, Zuzana
   Vít, Jan
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map
Title keyword
    24-111
    25
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Sněžné
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   geologická mapa zobrazující litologickou situaci a základní tektonické prvky v měřítku 1 : 25 000
Abstract (in english)
   GEological map of Czech republic in the scale 1 : 25 000 inclkuding explanatory notes, sheet 24-111 Sněžné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014