Record details

Title
    Základní geologická mapa 1:25.000, list 22-331, Hartmanice
Other titles
    Geological map 1:25.000, sheet 22-331, Hartmanice
Author
   Babůrek, Jiří
   Šebesta, Jiří
Pub. date
    2002
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    regional geology, Bohemian Massif, Moldanubicum
Title keyword
    1:25.000
    22-331
    Geologická
    Hartmanice
    List
    Mapa
    Základní
Abstract (in czech)
   Geologická mapa obsahuje novou informaci o horninovém složení mapovaného území. Je první geologickou mapou tohoto území v tak podrobném měřítku. Obsahuje dále informace o výskytech pramenů, starých důlních děl, významných geologických lokalit, hlavních zlomových strukturách.
Abstract (in english)
   Geological map 1:25.000, sheet 22-331, Hartmanice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014