Record details

Title
    Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
Other titles
    The Basic Geological Map in scale 1 : 25 000, 23-314 Deštná
Author
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Hroch, Tomáš
   Paclíková, Jana
   Pertoldová, Jaroslava
   Smyčková, Libuše
   Verner, Kryštof
   Vondrovic, Lukáš
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geological Map, Moldanubian Zone, Neogen, Monotonous Group, Klenov pluton
Title keyword
    23-314
    25
    000
    Deštná
    Geologická
    Mapa
    Základní
Abstract (in czech)
   Byla vytvořena geologická mapa v měřítku 1 : 25 000, na níž vystupují horninové komplexy, které náleží svou geologickou pozicí a charakterem k moldanubiku jižních Čech jako součásti Českého masivu. Jsou to metamorfované horniny jednotvárné skupiny moldanubika, tělesa muskovit-biotitických a biotitických ortorul a granitoidy klenovského plutonu, který tvoří sz. část moldanubického plutonického komplexu. V omezeném rozsahu zde dále ve formě platformního pokryvu vystupují denudační relikty sladkovodních sedimentů neogenního stáří, které zde byly nově vymapovány.
Abstract (in english)
   The Basic Geological Map in scale 1 : 25 000, 23-314 Deštná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014