Record details

Title
    Závěrečná zpráva ke geomorfologické mapě hlavního města San Salvadoru, Salvador.
Other titles
    Reporte final del mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador