Record details

Title
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
Author
   Dušek, Karel
   Godány, Josef
   Horáková, Anna
   Knésl, Ilja
   Lukeš, Petr
   Mašek, Dalibor
   Petáková, Zdeňka
   Poňavič, Michal
   Rambousek, Petr
   Rýda, Karel
   Šír, Pavel
   Štrupl, Vít
   Večeřa, Josef
   Vymazalová, Anna
Pub. date
    2007
Physical description
    63 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    2007
    Děl
    Důlních
    Pilotním
    Projektu
    Revize
    Rok
    SDD
    Starých
    Výsledky
    Zajištění
    Závěrečná
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014