Record details

Title
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
Author
   Hladil, Jindřich
   Lisá, Lenka
   Rojík, P.
   Sidorinová, T.
   Stradiotová, A.
   Vylita, T.
Publisher
    Česká geologická společnost
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2007
ISBN
    978-80-87139-00-4
Physical description
    28 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Series title; number
   Exkurze České geologické společnosti
   20
Notes
    Překlad názvu: Following the geological showplaces of Karlovy Vary, Sokolov basin and western Krušné hory Mts
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    hydrogeology
    regional geology
    sedimentology
Title keyword
    Geologickými
    Hor
    Karlových
    Krušných
    Pánve
    Sokolovské
    Varů
    Zajímavostmi
    Západních
Abstract (in czech)
   Téměř celé území navštívené účastníky 20. exkurze České geologické společnosti je součástí sasko-durynské zóny (skupiny variských teránů). Korové celky zde byly zformovány během paleozoika, od kambria do karbonu. Nicméně procesy mezi permem a dneškem vedly k mnoha naloženým deformacím, přeměnám a umístění mladších horninových jednotek, zejména zbytků sedimentačních pánví a vulkanických celků. Je také zmíněna stručná charakteristika napěťových polí od konce mesozoika až do dneška. Zvláštní kapitoly jsou věnovány např. Josefu Klvaňovi (1857-1919), historické geologii, karlovarským vřídlům, sokolovským uhlonosným vrstvám nebo cínovým ložiskům na Rolavě.
Abstract (in english)
   Practically, the whole area visited by participants of the 20th Field Trip of the Czech Geological Society belongs to the Saxonian-Thuringian Zone (group of variscan terranes). The crustal units of this area were juxtaposed during Paleozoic, from Cambrian to Carboniferous. However, the processes between Permian and Recent led to numerous superimposed deformations, rock alterations and formation/embedding of young rock units, particularly relicts of sedimentary basin fills and volcanic complexes. Brief characteristic of variation of lithospheric strain fields (from the Mesozoic/Cenozoic times to Present) has also been mentioned. Particular chapters were written on Josef Klvaňa (1857-1919), historical geology, Karlovy Vary hot springs, Sokolov coal-bearing beds or tin ore deposits of Rolava.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012