Record details

Title
    Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
Other titles
    Kolin region loading after gravel sand mining, the evaluation of complete gravel sand resources, limits of gravel sand mining at the area Kolin
Author
   Bezuško, Petr
   Eremiášová, Renata
   Godány, Josef
   Janderková, Jana
   Petruš, Josef
   Rambousek, Petr
   Rysková, Radovana
   Sedláček, Jan
   Slavík, Petr
Pub. place
    Okresní úřad Kolín, MŽP ČR, pro středočes. obl
Pub. date
    2001
Physical description
    132 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva oponovaná
Notes
    Objednatel: Okresní úřad Kolín, OVSS MŽP ČR, pro středočeskou oblast
Thesaurs term
    Kolin region loading after gravel sand mining, the evaluation of complete gravel sand resources, limits of gravel sand mining at the area Kolin
Title keyword
    2001
    AOPK
    Atributům
    Brněnskou
    ČR
    Dalším
    Kolín
    Krajiny
    LPF
    MŽP
    Oblast
    Ochran
    Okresu
    OVSS
    Přírody
    Půdy
    Stávající
    Středočeskou
    štěrkopísků
    Těžbou
    Výhledovou
    Zájmům
    Zákonným
    Zatížení
    Zřetelem
    Zvláštním
Abstract (in czech)
   Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům
Abstract (in english)
   Kolin region loading after gravel sand mining, the evaluation of complete gravel sand resources, limits of gravel sand mining at the area Kolin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014