Record details

Title
    Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti
Editor
    Kulhavý, J.
    Sobocká, J.
Publisher
    Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    2008
Country
    Slovensko
Title keyword
    Informačnej
    Modernej
    Pôda
    Príspevkov
    Spoločnosti
    Zborník
Articles from monograph
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách
    Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy