Record details

Title
    Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10
Publisher
    Výskumný ústav podoznalectva a ochrany pody Bratislava
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    2010
ISBN
    978-80-89128-79-2
Title keyword
    29.9.-1.10
    Abstraktov
    Českej
    Diagnostike
    Klasifikácii
    Konferencia
    Mapování
    Nové
    Pedologickej
    Rožňave
    Slovenskej
    Spoločnosti
    Trendy
    Zborník
Articles from monograph
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pÔdy (Lokalita ŠTÚROVÁ, Žitný ostrov, Slovensko)