Record details

Title
    Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike"
Editor
    Wagner, P.
Publisher
    SAIG
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    1994
Country
    Slovensko
Title keyword
    Geológie
    Inžinierskej
    Konferencie
    Perspektívy
    Problémy
    Referátov
    Republike
    Slovenskej
    Výsledky
    Zborník
Articles from monograph
    Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů