Record details

Title
    Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
Other titles
    Project of a balneological borehole at Teplice nad Becvou, depth 1500m.
Author
   Franců, Juraj
   Hubatka, František
   Krejčí, Oldřich
   Otava, Jiří
   Šikula, Jan
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Hydrothermal karst, Hranice Paleozoic, Miocene, mineral water, balneology, geothermal energy
Title keyword
    1500
    Balenologický
    Bečvou
    Geofyzikálních
    Geologických
    Hloubka
    Prací
    Projekt
    Předpokládaná
    Teplice
    Vrt
    Vrtu
    Zdůvodnění
Abstract (in czech)
   Projekt nastiňuje geologické a geofyzikální důvody pro hloubení balneologického vrtu, který má lázním Teplice nad Bečvou přinést vydatnější zdroje minerální vody o vyšší teplotě.
Abstract (in english)
   Project of a balneological borehole at Teplice nad Becvou, depth 1500m.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014