Record details

Title
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
Other titles
    Evaluation of geological aspects and physical properties of the Upper Palaeozoic deposits of the Žatec Basin and estimation of theoretical capacity for potential CO2 storage.
Author
   Hladík, Vít
   Kolejka, Vladimír
   Lojka, Richard
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    CO2 geological storage, saline aquifers, Žatec Basin
Title keyword
    CO2
    Fyzikálních
    Geologických
    Hlediska
    Kapacity
    Odhad
    Pánve
    Parametrů
    Permokarbonu
    Poměrů
    Sedimentů
    Této
    Ukládání
    úložné
    Zhodnocení
    žatecké
Abstract (in czech)
   Je podán ucelený přehled geologie a mineralogie hlubokých slaných kolektorů žatecké pánve středočeské oblasti mladšího paleozoika včetně hydrogeologických podmínek. Korelační panely umožnily definovat porézní tělesa (kolektory) v dostatečných hloubkách (- 800 m), které jsou potenciálně vhodné pro ukládání CO2 z průmyslových zdrojů a zpocítat jejich teoretickou úložnou kapacitu (434 Mt CO2).
Abstract (in english)
   Evaluation of geological aspects and physical properties of the Upper Palaeozoic deposits of the Žatec Basin and estimation of theoretical capacity for potential CO2 storage.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014