Record details

Title
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
Other titles
    Assessment of impact of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2005
Author
   Ellmies, Rainer
   Hahn, Lothar
   Kamona, Fred
   Knésl, Ilja
   Kříbek, Bohdan
   Majer, Vladimír
   Mapani, Benjamin
   Mufenda, Maria
   Pašava, Jan
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    environment, contamination heavy metals Kombat, Berg Aukas, Namibia
Title keyword
    2005
    Hornických
    Namibie
    Oblastech
    Prostředí
    Rok
    Rud
    Těžby
    úpravy
    Vlivu
    Závěrečná
    Zhodnocení
    Zpráva
    životní
Abstract (in czech)
   Silná kontaminace půda a hospodářských produktů těžkými kovy a sírou byla zjištěna v oblasti těženého ložiska měděných rud Kombat a v oblasti opuštěného polymetalického a vanadovéího ložiska Berg Aukas.
Abstract (in english)
   Assessment of impact of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2005
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014