Record details

Title
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
Other titles
    Assessment of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in Copperbelt, Zambia. Final report for the year 2005
Author
   Bezuško, Petr
   Dokowe, Alphed
   Godány, Josef
   Kříbek, Bohdan
   Majer, Vladimír
   Nyambe, Imasiku
   Pašava, Jan
   Simasiku, Simasiku
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    environment, Zambia, Copperbelt, soil contamination, water contamination
Title keyword
    2005
    Copperbeltu
    Oblasti
    Prostředí
    Rok
    Rud
    Těžby
    úpravy
    Vlivu
    Zambii
    Závěrečná
    Zhodnocení
    Zpráva
    životní
Abstract (in czech)
   Výsledky projektu prokázaly silnou kontaminaci půd a sedimentů v oblasti města Chingoly a Chililabombve. Nejzávažnějším environmentálním problémem je přetok mineralizovaných suspenzí z retenční nádrže v Chingole do řeky Kafue.
Abstract (in english)
   Assessment of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in Copperbelt, Zambia. Final report for the year 2005
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014