Record details

Title
    Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská
Publisher
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    1987
Country
    Československo
Title keyword
    Geochémia
    Karpatoch
    Ložiská
    Metalogenéza
    Mineralógia
    Západných
    Zlato
Articles from monograph
    Distribúcia zlata na južných svahoch v západnej časti Nízkých Tatier a jeho vzťah k primárnym výskytom
    Distribúcia zlata na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Geochemicko-metalogenetická charakteristika zlata so zreteľom na niektoré lokality Západných Karpát
    Hlavné metalogenetické typy Au-zrudnenia v Západných Karpatoch
    K distribúcii zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
    K problematike distribúcie zlata na ložisku Pezinok-Kolársky vrch
    Metalogenéza zlata vo veporidoch
    Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou
    Niekoľko novších údajov o výskytoch zlata v gemeridách
    Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Obsah zlata a niektorých sprievodných prvkov v rudných mineráloch ložiska Rudňany
    Prehľad analytických metód stanovenia zlata v geologických materiáloch
    Priemyselne zaujímavé zdroje zlata na Slovensku
    Reálne o zlate a zlatom zrudnení na západnom Slovensku
    Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
    Sprievodné zlato v antimónovej rude ložiska Pezinok
    Výskyt stratiformných rúd zlata a striebra v bývalom banskom poli pri Dobšinej
    Výsledky doterajších geochemických prác v oblasti Kremnice
    Vystupovanie mikroskopického zlata na ložisku Slovinky
    Využitie termoelektrického napätia pyritov pri vyhľadávaní zlata
    Základné črty fyzikálnej geochémie zlata
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky
    Zlato jesenických stratiformních ložisek
    Zlato v listvenitoch zo sulfidicko-sideritových ložísk Rudňany a Dobšiná (gemerikum) : priebežné údaje
    Zlato vo flyši a v neovulkanitoch východného Slovenska