Record details

Title
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
Other titles
    Expert interpretation of current regional mineral policy of South Bohemia, the issue of exploitation of deposits of sand and gravel in the Pisek, Tabor and Strakonicka and opinion on the possible opening of non-reserved mineral deposits Čavyně-Vodňany
Author
   Godány, Josef
   Poňavič, Michal
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert interpretation, regional mineral policy, opinion, non-reserved mineral deposit
Title keyword
    Aktuální
    Čavyně-Vodňany
    Jihočeského
    Kraje
    Ložisek
    Ložiska
    Nerostů
    Nevyhrazených
    Otvírce
    Písecka
    Politiky
    Problematika
    Případné
    Regionální
    Stanovisko
    Strakonicka
    Surovinové
    štěrkopísku
    Táborska
    území
    Výklad
    Využívání
    Znalecký
Abstract (in czech)
   Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expert interpretation of current regional mineral policy of South Bohemia, the issue of exploitation of deposits of sand and gravel in the Pisek, Tabor and Strakonicka and opinion on the possible opening of non-reserved mineral deposits Čavyně-Vodňany
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014