Record details

Title
    Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
Other titles
    Expert opinion in the matter-bearing geological assessment of potential sources of construction aggregates in the locality Čavyně Vodňany Law Firm Partners § Stransky led by lawyer Mgr. Tomáš Uherek
Author
   Buda, Jan
   Godány, Josef
   Poňavič, Michal
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert opinion, assessment of potential sources, construction aggregates
Title keyword
    §
    Advokáta
    Advokátní
    Čavyně
    Geologicko-ložiskového
    Kameniva
    Kancelář
    Lokalitě
    Mgr
    Partneři
    Posudek
    Potenciálních
    Stavebního
    Stránský
    Tomáše
    Uherka
    Věci
    Vedením
    Vodňan
    Zásob
    Zhodnocení
    Znalecký
Abstract (in czech)
   Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expert opinion in the matter-bearing geological assessment of potential sources of construction aggregates in the locality Čavyně Vodňany Law Firm Partners § Stransky led by lawyer Mgr. Tomáš Uherek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014