Record details

Title
    Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
Other titles
    Expert opinion regarding the processing of technical analysis of the use and completion of gravel extraction, including reserves for life mined sand and gravel deposits in the Ústí region with respect to the District of Law Office Stransky § Partners
Author
   Buda, Jan
   Godány, Josef
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert opinion, technical analysis, sand and gravel deposits, Ústí region
Title keyword
    §
    Advokátní
    Analýzy
    Kancelář
    Kraje
    Litoměřice
    Ložiskách
    Odborné
    Okres
    Partneři
    Posudek
    Roztěženosti
    Stránský
    štěrkopísků
    Těžbou
    Těžených
    Ústeckého
    území
    Včetně
    Věci
    Využívání
    Zásob
    Znalecký
    Zpracování
    Zřetelem
    životnosti
Abstract (in czech)
   Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expert opinion regarding the processing of technical analysis of the use and completion of gravel extraction, including reserves for life mined sand and gravel deposits in the Ústí region with respect to the District of Law Office Stransky § Partners
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014