Record details

Title
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
Publisher
    VŠB-TU
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2005
Country
    Česká republika
Title keyword
    10
    2005
    Horninového
    Konstrukcí
    Kotvení
    Masivu
    Mezinárodního
    Příspěvků
    Sborník
    Semináře
    Stavebních
    Těsnění
    Zpevňování
Articles from monograph
    Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl