Record details

Title
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře
Publisher
    VŠBTU
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2001
Country
    Česká republika
Title keyword
    21
    Hornin
    Konstrukcí
    Mezinárodního
    Počátku
    Příspěvků
    Sborník
    Semináře
    Stavebních
    Století
    Těsnění
    Zpevňování
Articles from monograph
    Použití sklolaminátových kotev v podzemním stavitelství
    Zpevňující injektáže v uhelné sloji