Record details

Title
    Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
Other titles
    Report oCzech participation in Working group on effects in the framework of the Convention on long-range transboundary air pollution
Author
   Knotková, D.
   Pacl, A.
   Pačes, Tomáš
   Skořepová, Irena
   Stuchlík, Evžen
   Uhlířová, H.
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1999
Physical description
    56 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva oponovaná
Notes
    Objednatel: Ministerstvo životního prostředí
    Verze: Výroční zpráva o plnění díla v r. 1999
Thesaurs term
    Air pollution, aquatic ecosystem, forest ecosystem, materials, monuments, mapping of critical loads, integrated monitoring, long-range pollution
Title keyword
    CLRTAP
    české
    Dálkovém
    Hranice
    Ovzduší
    Pracovní
    Překračujícím
    Rámci
    Skupině
    Států
    účasti
    účincích
    Úmluvy
    WGE
    Znečisťování
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Česká republika v rámci Pracovní skupiny o účincích znečištění ovzduší na ekosystémy se účastní spolupráce na 5. mezinárodních programech spolupráce: účinky na lesy, na řeky a jezera, na materiály a kulturní památky, integrovaný monitoring a mapování.Tato činnost je vyvíjena v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států při Evropské hospodářské komisi OSN. V uvedené zprávě podávají vedoucí těchto programů výčet činností a výsledků dosažených v České republice v r. 1999.
Abstract (in english)
   Report oCzech participation in Working group on effects in the framework of the Convention on long-range transboundary air pollution
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014