Record details

Title
    Zpráva o řešení projektu PECO 93 "Meteorological factors influencing slope stability and slope movent type: Evaluation of hazard prone areas" v roce l994
Author
   Rybář, Jan
Publisher
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1995
Physical description
    40+67 s.
Language
    anglicky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: EV5V-CT92-0180, CEC, XE
Title keyword
    93
    Areas
    Evaluation
    Factors
    Hazard
    Influencing
    L994
    Meteorological
    Movent
    PECO
    Projektu
    Prone
    Roce
    řešení
    Slope
    Stability
    Type
    Zpráva
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012