Record details

Title
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
Author
   Rybář, Jan
   Stemberk, Josef
   Suchý, Jan
Publisher
    ÚSMH AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1997
Physical description
    34 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: ZZ/630/1/97, GA MŽP
Title keyword
    Inženýrskogeologickém
    Labe
    Mapování
    Modelových
    Oblastech
    Pohybů
    Svahových
    údolí
    Vybraných
    Zpráva
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012