Record details

Title
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Other titles
    Report on comparison measurement of radon in soil gas at reference sites in 2007
Author
   Bartoň, Josef
   Karpíšek, Petr
   Koudelová, Petra
   Matolín, Milan
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    radon comparison measurement at reference sites - Czech Republic
    radon data standardization
    Radon in soil gas
Title keyword
    2007
    Aktivity
    Měření
    Objemové
    Plochách
    Porovnávacím
    Půdním
    Radonu
    Referenčních
    Rok
    Vzduchu
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Radon v půdním vzduchu, standardizace dat
Abstract (in english)
   Radon in soil gas, radon data standardization
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012