Record details

Title
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Publisher
    Česká geologická služba
    ČGS
Pub. place
    Praha
    Praha, Česká republika
ISBN
    80-7075-610-1
Title keyword
    2002
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Articles from monograph
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masívu
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách.
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
    Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků