Record details

Title
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
Publisher
    Vodní zdroje Ekomonitor
Pub. place
    Chrudim
    Pelhřimov
Pub. date
    2004
    2008
ISBN
    80-86832-06-6
    978-80-86832-40-1
Title keyword
    Dat
    Interpretace
    Prací
    Průzkumných
    Sanačních
    Zpracování
Articles from monograph
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.