Record details

Title
    Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje
Other titles
    Actualization of Mineral resource assessment of Olomouc region - region planning - re-evaluation, verification and actualization of Mineral resource assessment and mining area defining, including technical security Olomouc Region.
Author
   Dušek, Karel
   Godány, Josef
   Konečná, Božena
   Rambousek, Petr
   Starý, Jaromír
   Večeřa, Josef
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Mineral resource economic analysis of mineral resource and economic use, actualization of Mineral resource assessment of Olomouc region ? region planning - re-evaluation, verification and actualization of?Mineral
Title keyword
    Aktualizovanou
    Aktuálních
    Grafických
    Kraje
    Krajské
    Nového
    Olomouckého
    Opírajících
    Podkladů
    Politiky
    Příprava
    Surovinové
    Surovinových
    Tvorbu
    Verzi
    Veškerých
    VÚC
    Zpracovávání
Abstract (in czech)
   Aktualizace krajské surovinové politiky-ve smyslu novely stavebního zákona , podle zásad územního rozvoje
Abstract (in english)
   Actualization of Mineral resource assessment of Olomouc region - region planning - re-evaluation, verification and actualization of Mineral resource assessment and mining area defining, including technical security Olomouc Region.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014