Record details

ISBN/ISSN
    80-210-1440-7
Monograph
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů
Serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku