Record details

ISBN/ISSN
    80-85900-67-X
Monograph
    Projekt Labe IV : 2003-2006
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe