Record details

ISBN/ISSN
    978-80-7028-347-9
Monograph
    Moravský Krumlov IV. Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě.