Record details

Publisher
    Polska Akademia nauk, Instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania im. Stanislawa Leszyckiego
Monograph
    Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology