Record details

Publisher
    Praha
Monograph
    Atomová absorpční spektrometrie II Kurz pro pokročilé-skripta. Kap.14: Příprava geologických materiálů pro stanovení AAS. Str.120-126. Počet str.: 7
    Conseils et instructions pour la valorisation des haldes des sites d´orpaillage abandonnés
    Hodnocení stanovení těžkých kovů v půdních výluzích
    Proficiency Testing as a Tool for Improving the Quality of Analytical Data