Record details

Publisher
    [S.n.]
Monograph
    1st European congress on regional geological cartography and information systems. Geological cartography and information systems for land and environmental planning in European Regions. Bologna (Italia), Palazzo dei Congressi, June 13-16, 1994
    2. Symposium Kreide, München, 1.-7. Juni 1982 . Abstracts
    5. International Conference on Global Bioevents, Abstract Volume
    6. International Symposium of Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera
    7th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone. Proceedings
    8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998
    8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 - Abstracts
    10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků
    10th International geochemical exploration symposium - 3rd Symúosium on methods of geochemical prospecting, Espoo-Helsinki, August 29 to September 2, 1983
    20th Colloquium on Latin American Earth Sciences : Kiel, Germany, 11 - 13 April 2007 : abstracts
    28th International Geological Congress, Abstracts
    28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 1 of 3
    28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3
    28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 to 3
    28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 3 of 3
    28th International Geological Congress. Vol. 2 of 3
    29th International Geological Congress, Abstracts. 3
    29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992: abstract Volume 2/3
    29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 1/3
    29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 2/3
    29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 3/3
    30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts
    30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 1
    30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 2
    30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 3
    31. Lunar and Planetary Science Conference, March 13-17, 2000 Houston, Texas
    32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts
    33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko)
    AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots
    Chronostratigraphie und Neostratotypen. Neogen der westlichen ("zentrale") Paratethys. Bd.VIII Pontien
    Comptes Rendus XII ICC-P, Volume 1
    Critical Loads, Copenhagen, 21-25 November 1999 - Abstracts
    9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation
    9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation. Abstracts
    Field trip book : UNESCO-IGCP Project 335 "Biotic Recoveries from Mass Extinctions" : final conference "Recoveries '97"
    Fourth International Symposium on the Geochemistry of the Earth's Surface, Short Papers
    Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada joint annual meeting with Society of Economic Geologists, May 27-29 Mai 1991, Toronto. Program with Abstracts. Volume 16
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník přednášek ze semináře
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geomechanika
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Odkaliště
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Racionalizace spotřeby a úspory energie v hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S, Současné právní problémy v aplikaci horního zákona a předpisů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Světová naleziště drahých amenů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce světová naleziště drahých kamenů
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví
    International Union for Quaternary Research XV International Congress - Book of Abstracts
    Mineralogical Society winter conference : mineralogy and the environment : 7-8 January 1999 Aberdeen
    Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy
    Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings
    Ordovician Odyssey: Short Papers from the Seventh International Symposium on the Ordovician System
    Ovzduší '99, Brno 7.-10. února 1999, Program a sborník konference
    Proceedings of the annual meeting of the Tectonic Studies Group
    The proceedings of the middle-east speleology symposium 2001
    Symposium on Cretaceous on stage boundaries, Abstracts
    Tretie banícko-geologické dni Zlatá Idka 1984
    VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide
    Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991