Record details

Publisher
    Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Monograph
    Podzemní voda ve vodoprávním řízení VII
    Podzemní vody ve vodoprávním řízení VII
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970