Record details

Publisher
    Český tunelářský komitét ITA/AITES
Monograph
    Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference