Record details

Publisher
    AGH
Monograph
    1. International Conference mining techniques 2001. Proceedings
    3. miedzynarodowa konferencja techniki urabiania 2003. Materialy konferencyjne
    4. Międzynarodowa konferencja techniki urabiania 2005. Materiały konferencyjne
    22. Sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy
    Geologia formacji weglonosnych Polski
    Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum
    Geologia formacji węglonośnych Polski. 30. sympozjum. Materiały.l
    Geotechnika i budownictwo specjalne 2000
    Geotechnika i budownictwo specjalne 2002. Ze szczególnym uwzgladnieniem problematyki towarzyszcej eksploatacji rud miedzi
    Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Monografia