Record details

Publisher
    Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ; Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
Monograph
    Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů