Record details

Publisher
    Akademia górniczo-hutnicza im. S. Stazsica v Krakowie
Monograph
    V. konferencja naukowa na temat petrologii węgla - streszczenie referatówt5th scientific conference of coal petrology - abstracts