Record details

Publisher
    Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i
Monograph
    Micromorphology of loess section from Tvarožná near Brno (Czech Republic) : final report
    Mikromorfologické zhodnocení vzorků z paleolitické lokality Moravany : závěrečná zpráva