Record details

Publisher
    Geologický ústav AV ČR
Monograph
    Carbonate Gravitites of the Barrandian Bassin
    Geolines
    Guide to the mid-conference excursion to the Bohemian Switzerland National Park
    Hibsch 2002 Symposium
    Holocene flood plain of the Labe River
    Lithology of Late Proterozoic to Early Paleozoic in SW Bohemian Massif
    Manifestation of Climate on the Earth Surface at the End of Holocene
    Manifestation of Climate on the Earths Surface at the End of Holocene
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Ochrana geologických lokalit na okresech Praha-západ, Mělník a Mladá Boleslav. VaV610/196-56/03/15
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku. Etapová zpráva č. 2
    Posouzení podélných geologických profilů pro tunelovou stavbu Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Proceeding of PAGES workshop: Manifestation of climate on the Earth's surface at the end of Holocene
    Proceeding of Workshop
    Proceedings of PAGES workshop: Manifestation of climate on the Earth's surface at the end of Holocene
    Proceedings of Scope Workshop Global Changes and Essential Elements Cycling in the Environment
    Původ a vývoj Kdyňského masívu
    Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova
    Workshop on Graptolite volume of Treatise on Invertebrate Paleontology and IPA Graptolite working group meeting : abstract book and Excursion guide
    Zpráva k projektu KONTAKT ME 251..(1998). Česko-slovinská spolupráce