Record details

Publisher
    Geologický ústav Akademie věd České republiky
Monograph
    Holocene flood plain of the Labe River
    Kaolíny Kaznějov : závěrečná zpráva
    Kaolíny Kaznějov jih. Závěrečná zpráva
    Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí
    Petrologická charakteristika kaolinitických surovin z ložiska Břežany II. Závěrečná zpráva
    Vývoj krasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko. Evolution of karst and caves based on study of cave fill, Slovenia