Record details

Publisher
    Muzeum Českého ráje v Turnově
Monograph
    3
    Acta Musei Turnoviensis - VENTS
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí - Exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Sborník muzea Českého ráje
    Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis
    Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis
    Semily. Sborník k osmdesátinám Vladimíra Prouzy
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6. - 8. 10. 2008
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3.
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3.
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3
    VENTS 2007
    VENTS 2007 Turnov - Sedmihorky: Abstracts and excursion guide
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky: Abstracts and excursion guide