Record details

Publisher
    Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno
Monograph
    10. KVARTÉR 2004. Sborník abstrakt
    12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt
    Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů